OTAVSKÁ PLAVBA : PRO CYKLISTY

Cesta: Titulní stránka > Pro cyklisty

Pro cyklisty

Otavská cyklistická cesta (OCC) je jednou z nejvýznamnějších regionálních dálkových cyklotras. Trasa o délce 132 km s podtitulem „Putování krajem Karla Klostermanna“ začíná v šumavské obci Modrava, prochází územím Plzeňského a zejména pak Jihočeského kraje a končí v obci Varvažov nedaleko soutoku Otavy s Vltavou.

Záměr na vybudování cyklistické trasy podél řeky Otavy vznikl před rokem 2005, kdy se zástupci Nadace Jihočeské cyklostezky ve spolupráci s městy a obcemi na trase snažili o intenzivní podporu tohoto projektu. V roce 2007 vznikla vyhledávací studie, která měla za cíl analyzovat rozpracovanost jednotlivých úseků, sjednotit postup při realizaci a stanovit předpoklady pro výstavbu cyklostezky. Již od počátku bylo zřejmé, že se jedná o velmi rozsáhlý projekt, který bude muset být realizován po dílčích etapách. V roce 2007 byl zároveň celý úsek OCC proznačen cyklistickým dopravním značením se zvláštním logem.

Aktuálně je OCC bezpečně sjízdná v celé linii, zahrnuje však několik úseků dočasného charakteru, kdy cílové řešení čeká na vyjasnění majetkových vztahů s vlastníky dotčených pozemků a následnou realizaci stavební investice. Jedná se především o cca pětikilometrový úsek mezi Velkými Hydčicemi a Horažďovicemi, dále úsek Katovice – Nový Dražejov, několik kratších úseků mezi Strakonicemi a Štěkní a palčivý problém v úseku Varvažov – Zvíkovské Podhradí, kdy z důvodu nevyřešených majetkových vztahů nemůže být páteřní OCC ukončena dle projektu ve Zvíkovském Podhradí na soutoku Otavy s Vltavou. Průběžně v celé délce zájmové linie jsou časté úseky problematické nikoliv stavem povrchu cesty, ale zanedbávanou péčí o odstraňování vegetace bránící bezpečnému průjezdu.

Užitečné odkazy:

 

MEMORANDUM PROJEKTU OTAVSKÁ PLAVBA Z 02.07.2015

Projekt Otavská plavba sdružující největší města na toku řeky Otavy apeluje na zástupce dotčených krajů, aby podpořili dostavbu, údržbu a bezpečnost Otavské cyklistické cesty (mj. problém každoročního odstraňování vegetace bránící v bezpečném průjezdu). Tato komunikace má nadregionální přesah mezi Plzeňským a Jihočeským krajem a představuje významnou trasu pro turisty a místní obyvatele. V budoucnu se výraznou měrou může podílet na přeshraniční turistice. K jednání s představiteli krajů členská města projektu pověřují Nadaci Jihočeské cyklostezky.

Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice

Ing. Michael Forman, starosta města Horažďovice

Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta města Strakonice

JUDr. Josef Knot, místostarosta města Písek