OTAVSKÁ PLAVBA : FOTO SUŠICE OD KAPLE ANDĚLA STRÁŽCE