OTAVSKÁ PLAVBA : JEZ VÁLCOVÝ PÍSEK – Ř. KM 25,2

Jez Válcový Písek – ř. km 25,2

ilustrační foto

Propust válcového jezu je stejně jako celý jez obklopena kolmou navigací. Tady už se přistát nedá! Raději to proveďme včas u kulatých schodů a jděme si šlajsnu prohlédnout. Foto © E. Tesař

Poslední z Píseckých jezů je po větší část vodácké sezóny neprostupnou hrází. Elektrárna spolkne celou řeku, přes tři hradla jezu a klapku propusti jdou pouze průsaky. Sjíždění tohoto ocelového monumentu je vyloučeno předem. Přenášení znamená pouť s loděmi asi půl kilometru, navíc s překonáním rušné, semafory řízené, křižovatky a kolmé navigace s nevhodným schodištěm po levém břehu. Méně namáhavé bývá přetáhnout loď propustí, což vyžaduje velmi opatrný pohyb a manipulaci na kluzké hraně klapky. Raději tedy včas vystoupíme u kulatých schodů moderního levostranného nábřeží a propust si prohlédneme.

Další zdroje o Písku a okolí:

Město Písek
Oficiální stránky města Písku. Město Písek založili v polovině 13. století na břehu řeky Otavy čeští králové. Díky těžbě zlata i čilému obchodnímu a výrobnímu ruchu město rychle vyrostlo a těšilo se přízni panovníků Přemysla Otakara II. a Václava IV. V první polovině 15. století hrálo důležitou úlohu mezi obránci kalicha. Od 19. století město zcela změnilo svou tvář. Vystoupilo z hradeb, na předměstích vyrostly celé ulice nájemních domů, na radnici zvítězila čeština, vznikly kulturní instituce a spolky...
(Otevřít odkaz.)

Informační systém cestovního ruchu Písecka
Aktuality. Infocentrum. Přehled akcí. Turistické produkty. Zajímavosti. Města, obce...
(Otevřít odkaz.)


Mapa