OTAVSKÁ PLAVBA : POPIS, HISTORIE A VÝVOJ HIPOTURISTIKY

Popis, historie a vývoj hipoturistiky

Chov koní je v Čechách odedávna a prošel několika vývojovými etapami. Šumava a Pošumaví je oblast specifická díky své krajině a již v minulosti se zde hojně užívali koně k hospodářským účelům. Tradičními plemeny byli chladnokrevníci, kteří se využívali od 11. století k dopravě na obchodních stezkách z Bavorska a z Rakous do Čech. Od 14. století vedly tímto krajem tři významné cesty: Dolní zlatá stezka, Střední zlatá stezka a Horní zlatá stezka. Tato Zlatá stezka zaznamenala největší rozmach ve 14.-16. století a dnes jí prochází pěší turistická trasa.

Koně se využívali také v zemědělství, v lesním hospodářství, pivovarnictví či rybářství. V 18. století začaly vznikat první stanice a hřebčince pod vojenskou správu a rozmohl se také chov teplokrevníků. V současnosti chov koní probíhá především v soukromých stanicích a neodmyslitelně patří k oblasti Šumavy a jejího podhůří.

Popularita putování v sedle roste, jezdecké stezky vzbuzují zájem jak u domácích, tak u zahraničních turistů. První impuls pro vybudování jednotného projektu hipoturistiky v České republice byl zaznamenán v jižních Čechách.