OTAVSKÁ PLAVBA : HIPOTURISTIKA V POŠUMAVÍ

Hipoturistika v Pošumaví

V oblasti Pošumaví se začíná formovat projekt hipoturistiky až v roce 2007 v návaznosti na Jihočeský kraj a šumavskou jezdeckou stezku.

Na Kdyňsku v Pošumaví byla vytvořena stezka a byla vybrána nejen pro jezdce na koních, ale je dostatečně široká i pro povozy, kočáry, dostavníky a v nutném případě i sanitní vůz. Během léta 2007 byla zmapována trasa koňské stezky a byla zvolena následovně: z hraničního přechodu Všeruby podél státní hranice do Pomezí, pak prochází Chodskou Lhotou k Dobré Vodě u Pocinovic a dál pokračuje směrem na Miletice. Stezka dále pokračuje podél česko – bavorských hranic přes Hartmanice a Kašperské Hory a je v plánu napojit ji na již existující trasy v jižních Čechách.