OTAVSKÁ PLAVBA : HIPOTURISTIKA

Cesta: Titulní stránka > Hipoturistika

Hipoturistika

Hipoturistika je poměrně mladým odvětvím v oblasti cestovního ruchu a až v posledních letech začíná nabírat na významu. Je to nový způsob trávení volného času na koňském hřbetě, přičemž se jedná o pobyt v přírodě a převažuje zde poznávací složka nad sportovně – technickou.
Šumava a Pošumaví je oblast specifická díky své krajině a již v minulosti se zde hojně užívali koně k hospodářským účelům.
V oblasti Pošumaví se začíná formovat projekt hipoturistiky až v roce 2007 v návaznosti na Jihočeský kraj a šumavskou jezdeckou stezku.
Hipoturistika je podmíněna existencí tzv. stanic. Jedná se o místa, která musí poskytovat jak pro jezdce, tak pro koně stravovací a ubytovací služby.