OTAVSKÁ PLAVBA : MĚSTA

Cesta: Titulní stránka > Města

Města

Sušice

Město Sušice, často také nazývané "Brána Šumavy", leží v nadmořské  výšce 465 m, v údolí kdysi zlatonosné řeky Otavy a žije zde okolo 11.500 obyvatel. Je jedním z východisek do oblasti centrální Šumavy.

První písemné zmínky o městě jsou z roku 1233. V roce 1273 získal Sušici Přemysl Otakar II. a začal budovat královské město, které roku 1322 nechal král Jan Lucemburský obehnat hradbami. V 16. století bohatlo město díky výhodné poloze na jedné z větví obchodní Zlaté stezky vedoucí z Pasova a přes její název „Zlatá“ se jednalo o obchod se solí, obilím a sladem. V roce 1707 postihl Sušici velký požár a celé město i s předměstími lehlo popelem. Roku 1839 se zde začaly vyrábět sirky, které Sušici proslavily po celém světě. Na konci 19. století a ve 20. století se rozvíjel kožedělný průmysl, těžba a zpracování vápence, výroba papírových a plastových obalů...

Sušice je dnes atraktivní a turisty oblíbené město, které nabízí řadu možností kulturního, sportovního a rekreačního vyžití. Najdete zde mnoho zajímavých historických památek - např.: renesanční radnici, gotické měšťanské domy, kostel sv. Václava, kostel sv. Felixe a kapucínský klášter, starý židovský hřbitov, kapli Anděla Strážce, empírovou kašnu... (více v sekci Zajímavosti), velmi pestré sportovní zázemí – např.: fotbalový a atletický stadion, zimní stadion, volejbalové a tenisové kurty, sportovní halu, koupaliště, Otavskou cyklostezku, lanový park, terénní koloběžky, zorbing, skatepark, startovací plochy pro paragliding, kuželky, bowling, squash, ... Sušicí a okolím vede také mnoho značených turistických a cyklistických tras. Během roku se zde koná mnoho sportovních a kulturních akcí (více v sekci Akce).

Městské informační centrum Sušice
nám. Svobody 138, 342 01 Sušice (budova radnice)
tel.: (+420) 376 540 214, fax: (+420) 376 540 215
e-mail: icsusice@mususice.cz
www.mestosusice.cz/icsusice
www.mestosusice.cz

Provozní doba:
V sezóně (květen – září):
pondělí – pátek: 9:00 -12:00 , 13:00 - 17:00 h    
sobota: 9:00 - 14:00 h
neděle: 9:00 - 14:00 h (jen červenec a srpen)

Mimo sezónu (říjen – duben): 
pondělí – pátek: 9:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00 h

Další fotografie:

 

Horažďovice

Horažďovice – perla Otavy

Město Horažďovice, třetí největší sídlo okresu Klatovy, leží na levém břehu řeky Otavy v nadmořské výšce 427 m. n. m. Ve městě a přidružených obcích žije okolo šesti tisíc obyvatel.

Název města, dle místní tradice, odkazuje na svatého Gorazda, jenž je patronem města.

Založení města souviselo s nedalekým vrchem Prácheň. Kde již v 10. století stávalo hradiště, které bylo jedním z bodů přemyslovské sítě správních hradišť. Horažďovice, poprvé písemně doložené roku 1251, vznikly jako trhová osada na strategicky významné křižovatce obchodních cest.

Na místě dnešního zámku postavili ve druhé polovině 13. století Bavorové ze Strakonic gotické panské sídlo upravené v průběhu 16. století na renesanční zámek. Dnešní podobu získal zámek na přelomu 17. a 18. století za Šternberků. V části areálu dnes sídlí městské muzeum, doplněné o městskou galerii, lapidárium, turistické informační centrum a expozici alpských minerálů. Součástí prohlídkového okruhu jsou reprezentační zámecké prostory, především velký sál s barokní freskovou výzdobou. V přízemí najdeme expozici národopisu s unikátní interaktivní dílnou, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet tradiční pošumavská řemesla. Najdeme zde expozici Prácheňských marionet se stálou divadelní loutko-hereckou scénou DS TYJÁTR Horažďovice

Turistické okruhy Vás zavedou k významným památkám v okolí:

Pomník Rudolfa Habsburského – připomíná smrt českého krále, při obléhání Horažďovic, v červenci 1307.

Kaple svatých Jáchyma a Anny (kaple svaté Anny) je poprvé zmíněna roku 1698. V 18. století zde vznikly lázně. Dnešní podoba pochází z roku 1848. Léčivý pramen vyvěrá pod kaplí dodnes.

Hrad Prácheň založili kolem roku 1315 Bavorové ze Strakonic na místě staršího přemyslovského hradiště. Gotický hrad byl definitivně opuštěn ve druhé polovině 16. století. Dochovalo se torzo válcové věže, obytného paláce a fortifikačního systému. V areálu hradiště najdeme také kostel svatého Klimenta se hřbitovem.

Volnočasové aktivity:

Aquapark Horažďovice – rozsáhlý komplex krytého plaveckého bazénu s tobogánem, saunovým světem, dětským bazénem a lezeckou stěnou. Další welness nabídkou je perličková lázeň, divoká řeka, kulový vodotrysk, protiproud, vzduchový rošt nebo chrlič vody a saunový svět se soláriem. Dále je zde fitcentrum. Občerstvení zajišťuje restaurace, kterou lze navštívit i v plavkách z bazénové haly. Otevírací doba: na www.bazen.horazdovice.cz

Sportovní areál Lipky – nacházejí se zde nejen tenisové kurty, víceúčelové hřiště, dětské hřiště, skateboardová plocha a fotbalové hřiště, ale i vodácké tábořiště a stánek s občerstvením.

Víceúčelové hřiště Na Vápence – multifunkční hřiště s umělým povrchem mohou lidé využívat pro různé druhy sportu, jako je tenis, volejbal, nohejbal, házená a další míčové hry.

Osudy Horažďovic jsou spojeny s celou řadou vynikajících lidí, kteří se zde narodili nebo zde jen prožili určitý čas. Roku 1607 se zde narodil významný lékař a filosof Jan Sofranius Kozák. Dále můžeme jmenovat cestovatele Richarda Štorcha, spisovatele Josefa Pavla a nakonec, patrně nejvýznamnější osobnost – vynikajícího houslového  pedagoga Otakara Ševčíka, jenž se zde narodil roku 1852.

Na procházce naším městem a jeho okolím nám mohou znít slova básníka a spisovatele Vladimíra Stuchla, kterému Horažďovice přirostly k srdci jako nejednomu z nás: „Zdá se mi to jako neskutečný sen. Občas se mi zdává o Rabí, o řece Otavě a tichu Ostrova. Myslím na ten pohádkový kout pod Práchní i teď. Je pro mne nezapomenutelným místem mého mládí. Vyjděme si spolu pohladit ticho a šero mých nejšťastnějších vzpomínek.“


Regionální informační centrum Prácheňska
Mírové náměstí 15, 341 01 Horažďovice
tel,fax: +420 376 511 999
e-mail: ic@horazdovice.cz, horazdovice@ciao.cz,  www.sumavanet.cz/ihorazdovice

Otevřeno :

Pondělí                 9.00 - 17.00
Úterý                    8.00 - 16.00
Středa                   9.00 - 17.00
Čtvrtek                  8.00 - 16.00
Pátek                    9.00 - 17.00

 Přestávka na oběd 12.00 - 12.30

Turistické informační centrum - Městské muzeum
Mírové náměstí 11 - zámek, 341 01 Horažďovice
tel,fa: +420 371 430 634
e-mail: ic@muzeumhd.cz, www.muzeumhd.cz

Otevřeno:

Úterý - neděle           9.00 - 16.00
Přestávka na oběd  11.30 - 12.00 

Horažďovice na Internetu : www.horazdovice.cz

 

Autoři fotografií v sekci Horažďovice: J. Kavale, J. Chalupný a JSP Country Sušice

Další fotografie

Strakonice

Další zastávkou na vaší cestě Pootavím jsou Strakonice - jihočeské město dudáků ležící na soutoku zlatonosné Otavy a Volyňky.

Město vás přivítá romantickým Podskalím, kde na pravém břehu můžete vidět bustu strakonického rodáka F. L. Čelakovského a kopii sochy moai, která pomohla Ing. Pavlovi vyřešit záhadu soch Velikonočního ostrova. Nikdo nepřehlédne strakonický hrad, který se svou majestátností zrcadlí na hladině řeky Otavy. Byl založen v první třetině 13. století šlechtickým rodem Bavorů a dnes jsou v jeho historických prostorách umístěny sbírky a expozice Muzea středního Pootaví. Návštěvníky upoutá zejména expozice „Dudy a dudáci v Čechách“. Velmi zajímavé jsou i informace o počátcích fezové výroby v 19. stol. a historie výroby zbraní a motocyklů ČZ. Součástí prohlídky je i výstup na gotickou věž zvanou Rumpál, odkud se můžete rozhlédnout do blízkého okolí i na nedalekou Šumavu.

Také v centru města je na co se dívat. Najdete zde řadu historických budov a památek, které si můžete prohlédnout třeba cestou do některé z mnoha restaurací, kde okusíte pohostinnost Strakonic. Vaši pozornost upoutá zejména štíhlá věž kostela svaté Markéty, postavené na základech staršího gotického kostela z počátku 13. století v letech 1580 - 1583. Nově vzniklá hodnotná sálová renesanční stavba s gotickými prvky je sklenuta síťovou hvězdovou klenbou. Vybavení kostela je pseudogotické z roku 1984. V historickém jádru Strakonic se dochovalo několik barokních a empírových domů okolo Palackého náměstí, jehož dominantou je barokní Mariánský sloup z let 1730 – 1740. Byl postaven pravděpodobně na místě sloupu z roku 1586, vystavěného po velikém moru ve městě. Na Velkém náměstí se nalézá budova bývalé radnice. V místech, kde stála první radniční budova města již v roce 1483, byla po mnoha ničivých požárech postavena nová radniční budova v roce 1820. Tato budova je ozdobena barokní vížkou s hodinami. Dnešní podobu získala v  roce 1899, kdy ji pokryla barevná pásková a ornamentální sgrafitová výzdoba národního rázu podle kartonů Mikoláše Alše. Dnes je v objektu základní škola.

Na protější straně náměstí zajmou návštěvníky města masné krámy. Zachovaly si svoji středověkou dispozici půdorysnou i ve výstavbě. Jde o úzkou uličku, z obou dvou stran lemovanou krámky. V barokní době v počátku 18. století byl vchod do této uličky z náměstí zakryt branou, v jejímž štítě je v nízkém reliéfu proveden plastický výjev porážky. V tympanonu trojbokého štítu je řeznický lev se sekyrou. V těsné blízkosti masných krámů je pamětní deska připomínající Dalšího z významných rodáku města, Josefa Skupu (1892 – 1957). Tento český loutkoherec, režisér a scénograf, významná postava českého a světového loutkového divadla, vytvořil i známou dvojici loutek Spejbla a Hurvínka.

A pokud svůj výlet spojíte s návštěvou některé z kulturních či sportovních akcí, rozhodně zastávky ve Strakonicích nebudete litovat. K dispozici je strakonický sportovní areál se zimním stadionem, krytým a třemi otevřenými plaveckými bazény doplněnými o tobogán, minigolf a plážový volejbal či sportovní haly, fotbalová hřiště a tenisové kurty. 

Těšíme se na vaši návštěvu.

Městské informační centrum Strakonice 

Zámek 1, 386 01 Strakonice

tel.: +420 383 422 744
e-mail: infocentrum@meks-st.cz, www.strakonice.eu
www.meks-st.cz

Další fotografie

Písek

Jedno z nejkrásnějších měst v Čechách, město nejstaršího dochovaného mostu v zemi, město studentů a penzistů, město v moři lesů...

Kdysi královské město a centrum rozsáhlého Prácheňského kraje je poprvé zmiňované v listině českého krále Václava I. z roku 1243. Oáza klidu na březích zlatonosné řeky Otavy dodnes ve svém historickém jádru nabízí řadu pamětihodností: nejstarší dochovaný most v Čechách – kamenný skvost nad Otavou a národní kulturní památku, nedaleko něj Prácheňské muzeum v bývalém královském hradu dokumentující historii a přírodu regionu, Sladovnu - dnes galerii hrou a  Křižíkovu Městkou elektrárnu s působivou expozicí historie osvětlování. Procházka nás dále zavede podél původních hradeb k nárožní baště, jež dříve chránila písničkou proslavenou Putimskou bránu, opravenému gotickému příkopu a k další dominantě města - děkanskému kostelu Narození Panny Marie s velkou věží. 

K oblíbenosti Písku jako letoviska přispívají četné kavárny, cukrárny a restaurace a samozřejmě také kulturní akce – Cipískoviště, divadelní a filmové festivaly, Městská slavnost či Mezinárodní folklorní festival k městu již neodmyslitelně patří. Pro svého genia loci si jej oblíbili i četní umělci, básníci, spisovatelé, skladatelé, výtvarníci, fotografové i filmaři, kteří zde stále nacházejí inspiraci pro svou tvorbu.

Vyhledávaným cílem nejen rodin s dětmi je městský ostrov, říční plovárna s jedinečnou atmosférou první republiky či další areály sportovišť, jež utvářejí velmi dobré zázemí pro aktivní vyžití. Zapomenout nemůžeme ani na turistické a cyklistické stezky vedoucí údolím Otavy či sportovní a v Píseckých horách, jejichž zalesněné vrcholy město obklopují. Cesta nás zavede malebnou krajinou například k mufloní oboře či na rozhlednu Jarník s překrásnými výhledy a také do zdejších výletních restaurací.

Okolí města je vhodné pro cykloturistiku, vodní toky potěší vodáky a skály při řece využijí horolezci. Z množství blízkých výletních cílů jmenujme Švejkovu Putim, přírodní rezervaci Řežabinec, památník husitské bitvy u Sudoměře či středověké tvrze v Kestřanech a Klokočíně. Zvláště oblíbená je rekreační oblast Orlické přehrady a její dominanta – Zvíkov, král českých hradů, u něhož řeka Otava vlévá své vody do Vltavy.

 

Turistické informační centrum Písek 
Velké náměstí 113 (budova Sladovny), 397 01 Písek
Tel./fax: +420 387 999 999
E-mail: infocentrum@pisek.eu 

Informační systém cestovního ruchu Písecka: www.pisek.eu

Stránky městského úřadu Písek: www.mesto-pisek.cz

Další fotografie: