OTAVSKÁ PLAVBA : MĚSTA

Cesta: Titulní stránka > Města

Města

Strakonice

Další zastávkou na vaší cestě Pootavím jsou Strakonice - jihočeské město dudáků ležící na soutoku zlatonosné Otavy a Volyňky.

Město vás přivítá romantickým Podskalím, kde na pravém břehu můžete vidět bustu strakonického rodáka F. L. Čelakovského a kopii sochy moai, která pomohla Ing. Pavlovi vyřešit záhadu soch Velikonočního ostrova. Nikdo nepřehlédne strakonický hrad, který se svou majestátností zrcadlí na hladině řeky Otavy. Byl založen v první třetině 13. století šlechtickým rodem Bavorů a dnes jsou v jeho historických prostorách umístěny sbírky a expozice Muzea středního Pootaví. Návštěvníky upoutá zejména expozice „Dudy a dudáci v Čechách“. Velmi zajímavé jsou i informace o počátcích fezové výroby v 19. stol. a historie výroby zbraní a motocyklů ČZ. Součástí prohlídky je i výstup na gotickou věž zvanou Rumpál, odkud se můžete rozhlédnout do blízkého okolí i na nedalekou Šumavu.

Také v centru města je na co se dívat. Najdete zde řadu historických budov a památek, které si můžete prohlédnout třeba cestou do některé z mnoha restaurací, kde okusíte pohostinnost Strakonic. Vaši pozornost upoutá zejména štíhlá věž kostela svaté Markéty, postavené na základech staršího gotického kostela z počátku 13. století v letech 1580 - 1583. Nově vzniklá hodnotná sálová renesanční stavba s gotickými prvky je sklenuta síťovou hvězdovou klenbou. Vybavení kostela je pseudogotické z roku 1984. V historickém jádru Strakonic se dochovalo několik barokních a empírových domů okolo Palackého náměstí, jehož dominantou je barokní Mariánský sloup z let 1730 – 1740. Byl postaven pravděpodobně na místě sloupu z roku 1586, vystavěného po velikém moru ve městě. Na Velkém náměstí se nalézá budova bývalé radnice. V místech, kde stála první radniční budova města již v roce 1483, byla po mnoha ničivých požárech postavena nová radniční budova v roce 1820. Tato budova je ozdobena barokní vížkou s hodinami. Dnešní podobu získala v  roce 1899, kdy ji pokryla barevná pásková a ornamentální sgrafitová výzdoba národního rázu podle kartonů Mikoláše Alše. Dnes je v objektu základní škola.

Na protější straně náměstí zajmou návštěvníky města masné krámy. Zachovaly si svoji středověkou dispozici půdorysnou i ve výstavbě. Jde o úzkou uličku, z obou dvou stran lemovanou krámky. V barokní době v počátku 18. století byl vchod do této uličky z náměstí zakryt branou, v jejímž štítě je v nízkém reliéfu proveden plastický výjev porážky. V tympanonu trojbokého štítu je řeznický lev se sekyrou. V těsné blízkosti masných krámů je pamětní deska připomínající Dalšího z významných rodáku města, Josefa Skupu (1892 – 1957). Tento český loutkoherec, režisér a scénograf, významná postava českého a světového loutkového divadla, vytvořil i známou dvojici loutek Spejbla a Hurvínka.

A pokud svůj výlet spojíte s návštěvou některé z kulturních či sportovních akcí, rozhodně zastávky ve Strakonicích nebudete litovat. K dispozici je strakonický sportovní areál se zimním stadionem, krytým a třemi otevřenými plaveckými bazény doplněnými o tobogán, minigolf a plážový volejbal či sportovní haly, fotbalová hřiště a tenisové kurty. 

Těšíme se na vaši návštěvu.

Městské informační centrum Strakonice 

Zámek 1, 386 01 Strakonice

tel.: +420 383 422 744
e-mail: infocentrum@meks-st.cz, www.strakonice.eu
www.meks-st.cz

Další fotografie