OTAVSKÁ PLAVBA : MĚSTA

Cesta: Titulní stránka > Města

Města

Sušice

Město Sušice, často také nazývané "Brána Šumavy", leží v nadmořské  výšce 465 m, v údolí kdysi zlatonosné řeky Otavy a žije zde okolo 11.500 obyvatel. Je jedním z východisek do oblasti centrální Šumavy.

První písemné zmínky o městě jsou z roku 1233. V roce 1273 získal Sušici Přemysl Otakar II. a začal budovat královské město, které roku 1322 nechal král Jan Lucemburský obehnat hradbami. V 16. století bohatlo město díky výhodné poloze na jedné z větví obchodní Zlaté stezky vedoucí z Pasova a přes její název „Zlatá“ se jednalo o obchod se solí, obilím a sladem. V roce 1707 postihl Sušici velký požár a celé město i s předměstími lehlo popelem. Roku 1839 se zde začaly vyrábět sirky, které Sušici proslavily po celém světě. Na konci 19. století a ve 20. století se rozvíjel kožedělný průmysl, těžba a zpracování vápence, výroba papírových a plastových obalů...

Sušice je dnes atraktivní a turisty oblíbené město, které nabízí řadu možností kulturního, sportovního a rekreačního vyžití. Najdete zde mnoho zajímavých historických památek - např.: renesanční radnici, gotické měšťanské domy, kostel sv. Václava, kostel sv. Felixe a kapucínský klášter, starý židovský hřbitov, kapli Anděla Strážce, empírovou kašnu... (více v sekci Zajímavosti), velmi pestré sportovní zázemí – např.: fotbalový a atletický stadion, zimní stadion, volejbalové a tenisové kurty, sportovní halu, koupaliště, Otavskou cyklostezku, lanový park, terénní koloběžky, zorbing, skatepark, startovací plochy pro paragliding, kuželky, bowling, squash, ... Sušicí a okolím vede také mnoho značených turistických a cyklistických tras. Během roku se zde koná mnoho sportovních a kulturních akcí (více v sekci Akce).

Městské informační centrum Sušice
nám. Svobody 138, 342 01 Sušice (budova radnice)
tel.: (+420) 376 540 214, fax: (+420) 376 540 215
e-mail: icsusice@mususice.cz
www.mestosusice.cz/icsusice
www.mestosusice.cz

Provozní doba:
V sezóně (květen – září):
pondělí – pátek: 9:00 -12:00 , 13:00 - 17:00 h    
sobota: 9:00 - 14:00 h
neděle: 9:00 - 14:00 h (jen červenec a srpen)

Mimo sezónu (říjen – duben): 
pondělí – pátek: 9:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00 h

Další fotografie: