OTAVSKÁ PLAVBA : O PROJEKTU

Cesta: Titulní stránka > O projektu

O projektu

Zveme Vás k návštěvě
 hradů a zámků, muzeí a technických památek, turistických a přírodních zajímavostí,
 sportovišť a rekreačních středisek, kulturních, sportovních a společenských akcí

LODÍ, PĚŠKY I NA KOLE

Nabízíme:

  • ubytování: kempy, veřejná tábořiště, turistické ubytovny, rodinné penziony, letní byty, hotely
  • stravování: hospůdky, stylové restaurace s venkovním posezením
  • vodácké mapy a jiné propagační materiály
  • informace o jízdních řádech ČD a ČSAD
  • tipy na výlety

Řeka Otava, pojmenovaná patrně již Kelty Oltavah, je 113 km dlouhá. Vzniká soutokem dvou zdrojnic -  Vydry a Křemelné, které odvádějí vodu z nejvyšších míst centrální a západní části Šumavy - u Čeňkovy Pily. Zpočátku řeka Otava protéká romantickým údolím, ve své střední
a dolní části pak krajinou niv, luk a lesů. U hradu Zvíkova se vlévá do Vltavy. Nejen řeka, ale i její přítoky obsahovaly zlatonosný písek, který voda přinášela z ložisek v horách. Kolem toku řeky jsou dosud k vidění sejpy - přesypy po rýžování zlata, které tvoří větší či menší kopečky.

Historie Otavy je velmi bohatá a významně ovlivnila i historii naší země - ať už se jedná o „kolonizaci“ Pootaví či vznik středověkých měst Sušice, Horažďovice, Strakonice a Písek nebo využívání ložisek zlata v okolí Rejštejna a Kašperských Hor. Síla vodního toku byla zdrojem energie pro četné vodní mlýny a hamry, v současné době pro vodní elektrárny. Vodní cesta byla hojně využívána voraři. Do třicátých let 20. století byla Otava významnou lososí řekou.

V současné době je řeka Otava díky romantickému charakteru, přírodním podmínkám, historickým památkám, množství kempů a tábořišť, hotelů, penzionů a restaurací,  četným stezkám pro cyklisty a pěší turisty, půjčovnám lodí a v neposlední řadě díky možnosti rybolovu v pstruhových a parmových vodách turisticky velmi atraktivní. Každá česká řeka má svého nezaměnitelného ducha, často umocněného místními příběhy a pohádkami. Otava není v tomto ohledu výjimkou. Navštívit Pootaví znamená pro většinu turistů a rekreantů „zažít“ osobitou atmosféru naší prastaré řeky.


Města Sušice, Horažďovice, Strakonice a Písek vstoupila v roce 2002 do společného projektu s názvem Otavská plavba. Všemi jmenovanými městy protéká řeka Otava, která byla v minulosti významnou dopravní tepnou, zdrojem energie mlýnů a obživy místních obyvatel.