OTAVSKÁ PLAVBA : PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Prohlášení o přístupnosti

Tyto webové stránky se snaží reflektovat pravidla přístupnosti, použitelnosti a bezbariérovosti ke splnění všech důležitých zásad přístupnosti podle metodik Best practice - Pravidla pro tvorbu přístupného webu vydaných Ministerstvem informatiky.

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk XHTML 1.0 Transitional, pro popis vizuální prezentace se využívá technologie kaskádových stylů CSS. Stránky lze zobrazit v textovém režimu, který postrádá veškeré grafické ovládací prvky.

Texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami.

Výjimkou z výše uvedených pravidel mohou být dokumenty publikované na stránkách zúčastněných měst, ketré se díky propojení zobrazují na těchto stránkách. Plně přístupné nemusí být také dokumenty, které byly za účelem publikování na www do redakčního systému překopírovány či přeneseny z jiných aplikací (např. MS Word, MS Excel,…). Zde může být přístupnost limitována těmito aplikacemi. Totéž se může týkat i příloh (rtf, doc, xls, pdf,..)


Pokud naleznete na těchto stránkách cokoliv, co by neodpovídalo výše uvedeným požadavkům přístupnosti, informujte nás prosím, provedeme kroky k odstranění těchto nedostatků.

Kontakt na správce webu:

Webdesign & technologie & hosting : ŠumavaNet.CZ - info@sumavanet.cz

Kontakty na zúčastněné města: sekce Kontakty v hlavním menu

Technologie:

Redakční systém DynaWeb pro správu dynamických www aplikací, ASP, databáze MS SQL.