OTAVSKÁ PLAVBA : ZAJÍMAVOSTI

Cesta: Titulní stránka > Zajímavosti

Zajímavosti

Písek

KESTŘANY

Na okraji této obce stojí ojedinělá skupina dvou unikátně zachovalých středověkých tvrzí. Původně zde stály tři tvrze. Horní tvrz je datována do 13. století. Dolní tvrz pochází z 15. století a koncem středověku byla přeměněna na pivovar. Třetí tvrz, o které je dnes jen velmi málo informací, byla v polovině 17. století pravděpodobně základem pro stavbu barokního zámku. V obci se nachází golfové hřiště Červený Ovčín. Na břehu řeky Otavy se každoročně první sobotu v srpnu konají soutěže v rýžování zlata.

PUTIM

Obec na řece Blanici nedaleko jejího soutoku s Otavou. Existence rýžovnické osady je doložena již v 10. století. Dominantou je kostel sv. Vavřince se zachovalou žebrovou klenbou. Na zdejším hřbitově se nachází pozoruhodná kostnice a dále hrob sedláka Jana Cimbury. Tato malebná obec se do podvědomí dostala také díky literární postavě dobrého vojáka Švejka, který do Putimi dvakrát došel při své anabázi hledaje cestu z Tábora do Českých Budějovic.

PÍSEK

Kamenný most
Raně gotický most zbudovaný v třetí čtvrtině 13. století zvíkovskou stavební hutí z žulových kvádrů. Sochařská výzdoba je barokní, vesměs z 18. století, dnes jsou na mostě osazeny kopie. Nejstarší dochovaný most v Čechách byl vyhlášen národní kulturní památkou. Po ničivé povodni v srpnu 2002 byl opraven z veřejné sbírky, jako poslední byla osazena socha anděla v květnu 2004.

Městská elektrárna
Původně Podskalský mlýn a vodárna, od roku 1888 je zde umístěno Křižíkovo zařízení k výrobě elektřiny. V roce 1901 bylo vodní kolo nahrazeno dvěma Francisovými turbínami. Takto elektrárna fungovala do roku 1986, po rekonstrukci byla zařízení uvedena znovu do provozu v roce 1994. Od roku 1997 je otevřena muzejní expozice.

Prácheňské muzeum
Založeno roku 1884, od roku 1902 umístěno v jediném dochovaném křídle původně královského hradu. Dokumentuje historii a přírodu Písecka a bývalého Prácheňského kraje. Díky svým službám a moderním expozicím získalo muzeum za rok 1996 ocenění Evropské muzeum roku. Otevřeno celoročně kromě pondělí a měsíců leden a únor.

Sladovna
Výstavní prostory Sladovny se nacházejí v historickém centru města Písek. Byly vybudovány rekonstrukcí průmyslového objektu z 19. století, který byl původně určen pro výrobu a skladování sladu. V objektu Sladovny se nachází stálá expozice "Po stopách ilustrace" a "Sladovnictví". Další stálá výstava představuje píseckého rodáka Radka Pilaře. Celoročně je připravován bohatý program - interaktivní výstavy zaměřené na dětské návštěvníky, výtvarné workshopy, besedy... Otevřeno celoročně denně kromě pondělí.

Děkanský kostel Narození Panny Marie
Nejvýznamnější sakrální stavba města byla vystavěna po založení Písku v raně gotickém slohu. V průběhu dalších staletí získal chrám renesanční přístavbu v severní lodi, na jižní straně pak barokní kapli sv. Jana Nepomuckého. V závěru 19. století proběhla regotizace kostela. Významnou změnou oproti původnímu stavebnímu plánu bylo zvýšení jedné z věží, která je dnes se svými sedmi desítkami metrů symbolem města a rovněž je možné ji navštívit. Rezervace výstupu na věž na www.pisek.eu. V letní sezoně r. 2015 je kostel volně přístupný veřejnosti, stejně jako klášterní kostel Povýšení Sv. Kříže na Velkém náměstí a kostel sv. Václava na Václavském předměstí. 

Bývalý hotel Dvořáček
Podle návrhu Mikoláše Alše vytvořil Josef Bosáček na stavbě z r. 1899 mezi okny prvního a druhého patra pás jedenácti sgrafitových obrazů. Obrazy představují výjevy z historie Písku a Písecka. V hotelu sídlila v letech 1907 - 1934 proslulá Ševčíkova houslová kolonie. Jednalo se o mezinárodní školu houslových virtuosů. Hotel navštívili prezidenti T.G. Masaryk a E. Beneš. Dnes se v přízemí budovy nachází kavárna a restaurace.

Dům U Koulí
Kdysi součást jedné ze tří středověkých městských bran - Putimské. Při jejím zbourání v roce 1836 byly zasazeny do průčelí domu tam nalezené dělové koule, podle nichž dostal dům své jméno. Dům má bohatou kulturní historii - bydleli zde básník A. Heyduk, spisovatel J. Holeček a zejména básník F. Šrámek, jež v něm strávil své dětství a mládí. Léta zde prožitá ho inspirovala ke Stříbrnému větru, Měsíci nad řekou a několika básním.

Městský ostrov
Vznikl usazováním písku před velkou zátočinou řeky dříve než byl vybudován jez pod hradbami. Roku 1832 byly zřízeny říční lázně a hospoda, spojení s levým břehem bylo po dřevěné lávce. Stálá lávka s betonovými pilíři byla postavena roku 1929. Dnes je otevřena restaurace (jedná se o repliku původní stavby z roku 1890), k dispozici je minigolf a dětské hřiště.

Městská plovárna
Nalézá se na břehu řeky Otavy na Václavském předměstí, kde byla zřízena roku 1935 na vybraném zvláště slunném místě naproti bývalé vojenské plovárně.  Pro svůj půvab bývala zvána píseckým Barrandovem, tuto atmosféru si uchovala dodnes. Otevřeno v letním období dle počasí, koupání přímo v řece a v dětských bazénech. V místě se také nachází malé tábořiště.

Židovský hřbitov
Založen roku 1876, sloužil do roku 1942. V 70. letech 20. století byl devastován armádou, v 90. letech došlo k uvedení do pietního stavu, původní plocha byla zmenšena o polovinu. V roce 1937 zde byl pohřben básník Richard Weiner, odpočívá zde i pozdní láska Leoše Janáčka Kamila Stösslová. Klíč od hřbitova je možno si vypůjčit v Turistickém informačním centru Písek.

Rozhledna Jarník
V Píseckých horách, na východním předvrcholu Jarníku (609 metrů nad mořem), nad nímž vychází slunce v den jarní rovnodennosti, byla v roce 1997 vystavěna rozhledna. Její celková výška je 57,40 m, vyhlídková plošina se nachází ve výšce 34,60 m. K plošině vedou dvě schodiště se 182 schody pro výstup a sestup. Vstup je zdarma a na vlastní nebezpečí.

Zemský hřebčinec
Rozsáhlý areál byl postaven v roce 1902, jeho úkolem je zabezpečovat plemenné hřebce z domácího chovu i dovozem. Areál slouží od svého vzniku až do současnosti svému původnímu účelu, v r. 2010 byl vyhlášen národní kulturní památkou. V hřebčinci se koná řada akcí přístupných široké veřejnosti, včetně pravidelných prohlídek (na objednávku je možno zajistit prohlídky pro skupiny v mimořádné termíny).

Další podrobnosti o pamětihodnostech naleznete na www.pisek.eu

ZVÍKOVSKÉ PODHRADÍ

Takzvaný král českých hradů je poprvé zmíněn v roce 1234 a byl vystavěn  Přemyslovci na vysokém ostrohu nad soutokem řek Otavy a Vltavy. Dnes je považován za nejvýznamnější dochovaný raně gotický královský hrad v českých zemích.  Nejstarší dochovanou stavbou v areálu hradu je věž Markomanka, ozdobená celou řadou kamenických značek. Za husitských válek prý byly v hradě ukryty české korunovační klenoty. Ve středověku patřil hrad rodu Švamberků, později ho získali Schwanzenberkové, kteří v něm provedli řadu romantických úprav.  Návštěvníkům se zde nabízí jedinečná možnost prohlídky areálu hradu. V letních měsících doplňuje program na hradě tradiční divadelní festival Zvíkovské divadelní léto.