OTAVSKÁ PLAVBA : ZAJÍMAVOSTI

Cesta: Titulní stránka > Zajímavosti

Zajímavosti

Strakonice

STŘELSKÉ HOŠTICE 

Název "Střelské" dostaly Hoštice po Bílé hoře, kdy se staly majetkem pánů ze Střely (viz dále).
Můžete zde vidět renesanční zámek, ve kterém bylo v roce 2006 otevřeno Muzeum řeky Otavy a voroplavby (květen-srpen, mimo sezonu je možno se objednat na tel.: 383 399 748) a klasicistní  kostel sv. Martina. V Kozlově (na pravém břehu řeky) je kaplička z roku 1806 a na hřbitově náhrobek malíře A. Moravce (*1899 - 1987).

Stálé expozice historie zámeckého objektu a voroplavby byly rozšířeny o exponáty mlynářství a rybářství.  V kempu se nachází vorová tabule ve skutečné velikosti.


Podrobnější informace o obci najdete na www.strelskehostice.cz

HORNÍ A DOLNÍ POŘÍČÍ

Obě osady byly původně rýžovnické, do roku 1908 se zde lovily říční perlorodky. V Kubešově mlýně v Horním Poříčí tvořil malíř Alois Moravec. Od roku 1929 zde bývala trampská osada, známá po celých Čechách pod názvem "Údolí větrů".
Pokud jedete po vodě, můžete pod Dolním Poříčím (Dolní Poříčí je částí obce Horní Poříčí) zajet vlevo do ústí Březového potoka, zakotvit a prohlédnout si uprostřed luk dobře viditelný Žižkův most - kamenný obloukovitý most na suchu pod Kněží horou. V Březovém potoce žil do roku 1930 rak říční.
Další zajímavosti jsou k dispozici na http://swb.cz/HorniPorici/

KATOVICE

Původně rýžovnická osada - rýžovalo se zde zlato z Otavy. Také zde se lovily říční perly.
Ve svahu Kněží (Katovické) hory přímo nad Žižkovým mostem můžete nahlédnout do bývalých grafitových dolů. Ke vstupu vás navedou zbytky ocelových lan. Dovnitř štol se však nedostanete, protože po neštěstí, které se tam stalo před několika lety, byly vstupy uzavřeny kovovou mříží.
Kněží hora - původně halštatské, později slovanské hradiště. Dnes je zde přírodní rezervace (od roku 1985). V obci se nachází původně románský kostel sv. Filipa a Jakuba, který svou 32 m vysokou věží tvoří dominantu obce. V prostoru mezi kostelem a obecním úřadem je umístěn pamětní kámen, který byl na toto místo převezen v roce 1972. Před tím se nacházel na úpatí Katovické hory, kde byl od 17. století. Je to deska z bílého vápence na kterém je těžko čitelný nápis švabachem. Lidem byl tento kámen dáván do souvislosti s pověstí o svatbě na zámku Střela, odkud si mladý rytíř odvážel svou krásnou nevěstu. Svatební kočár jel přes Katovickou horu a jeho cesta skončila tragicky. Tuto pověst zbásnil F. L. Čelakovský pod názvem Svatební den a zařadil ji do své sbírky Ohlas písní českých. Naproti pamětnímu kameni stojí pranýř ze 17. století. Je to kamenný hranolový sloup s deskovou hlavou. Stávaly u něho za trest při nedělní mši tzv. ženy povětrné. Více informací o obci Katovice získáte na www.katovice.cz

HRAD A ZÁMEK STŘELA

Hrad Střela byl založen ve 13. století pány Bavory ze Strakonic. Svou velikostí a významem konkuroval hradu strakonickému. První historicky známý držitel byl (v roce 1242) pan Martin ze Střely. Z pozdějších majitelů je třeba zmínit Jaroslava Lva z Rožmitálu, který byl hejtmanem prácheňského kraje a je pohřben v Blatné. Jeho sestra Johanka se jako manželka Jiříka z Poděbrad stala roku 1458 českou královnou. Obec Střela je dnes městskou částí města Strakonice.


STRAKONICE

Strakonický hrad je nejdominantnější památkou města. V roce 1995 byl prohlášen národní kulturní památkou. Dnes jsou v jeho historických prostorách umístěny sbírky a expozice Muzea středního Pootaví. Součástí prohlídky muzea je  výstup na gotickou věž zvanou Rumpál a po předchozí dohodě je možné absolvovat romantické  noční prohlídky s kulturním programem. Za zmínku rozhodně stojí  i prohlídka kapitulní síně (bývalé komendy řádu maltézských rytířů) a křížové chodby s raně gotickou cihlovou žebrovou klenbou a  cennými nástěnnými malbami ze 14. stol. a stálou výstavou gotických a barokních plastik.

Muzeum středního Pootaví
Zámek 1, 386 01  Strakonice, tel./fax: +420 380 422 608
e-mail: informace@​muzeum-st.cz, www.muzeum-st.cz

V centru města stojí za shlédnutí Budova bývalé radnice se sgrafitovou výzdobou ak. malíře Josefa Bosáčka podle návrhů Mikoláše Alše, Masné krámy s barokním štítem, secesní budova bývalé městské spořitelny, renesanční kostel sv. Markéty nebo barokní mariánský sloup na Palackého náměstí.

Po prohlídce města je možno podniknout procházku po skalnatém břehu Otavy Podskalím, kde byla obnovena Naučná stezka se čtrnácti zasteveními. Tříkilometrový okruh začíná u mostu Jana Palacha a končí u strakonického hradu. 
Dále můžete navštívit strakonický sportovní areál se zimním stadionem, letní plavecký areál s krytým a třemi otevřenými plaveckými bazény doplněnými o tobogán, minigolf a plážový volejbal. Ve městě jsou k dispozici také sportovní haly, fotbalová hřiště a tenisové kurty. O sportovištích ve Strakonicích se dozvíte na www.starz.cz  

SLANÍK

V obci Slaník se nachází několik památek kaple sv. Josefa na návsi, boží muka na rozcestí a u lípy. Slanická lípa je 157 let stará a je proto považována za památnou.
Nedaleko od obce na Pískovně můžete využít 5 ha vodní plochy pro celoroční rybolov. V místě je přístupné parkoviště.
Pro sportovní vyžití poslouží travnaté hřiště (vhodné na fotbal) nebo víceúčelové hřiště (zpevněná plocha ‑ nohejbal, volejbal). Obě hřiště lze využít po domluvě s obecním úřadem. K dispozici je také venkovní stůl na stolní tenis.

ŠTĚKEŇ

Ve Štěkni často pobýval spisovatel Šumavy Karel Klostermann, který se narodil 15.2.1848 v Haagu am Hausruck v Horním Rakousku, zemřel v roce 1923 na zámku ve Štěkni, a je pohřben v Plzni. Okolí Štěkně nabízí Klostermannovu stezku se sedmi zastaveními dlouhou 7,5 km a zámek s anglickým parkem.
Více informací o obci získáte na www.mesta.obce.cz/steken/  

SUDOMĚŘ 

Žižkův pomník u Sudoměře – 16 m vysoký monument na husitském bojišti, byl postavený podle návrhu akademického malíře E. Kodeta v roce 1925. Připomíná vítěznou bitvu Jana Žižky s malým vojskem, který se skládal ze 400 lidí (včetně žen a práčat), nad panskou jednotou (až 3.000 obrněných jezdců)  
Na návsi se nachází kaple Panny Marie Podsrpenské, za obcí při silnici směřující do Čejetic jsou boží muka sv. Jakuba a při silnici do Ražic kaplička z roku 1898.