OTAVSKÁ PLAVBA : ZAJÍMAVOSTI

Cesta: Titulní stránka > Zajímavosti

Zajímavosti

Sušice

Interiér elektrárny na Čeňkově Pile,
foto: M. Malina

ČEŇKOVA PILA

Soutokem Vydry a Křemelné zde vzniká řeka Otava.

Vodní elektrárna Vydra

Byla postavena v letech 1937–39 a využívala vodu z Vchynicko–tetovského plavebního kanálu, přiváděnou sem podzemní štolou přes akumulační nádrž a vyrovnávací komoru zvanou Vodní zámek.
V objektu je přístupná expozice ZČE (historie hydroenergetiky na Šumavě, model Vchynicko-tetovského plavebního kanálu a elektrárny Vydra, průhled do strojovny...), tel.: 376 599 237, vstup zdarma. 

Vodní elektrárna Čeňkova pila
Původně pila na vodní pohon vybudovaná Čeňkem Bubeníčkem na soutoku Vydry a Křemelné byla v roce 1912 přestavěna na vodní elektrárnu, která zásobovala elektrickou energií město Kašperské Hory. Původní soustrojí s Francisovou turbínou je dosud funkční. Elektrárna je národní technickou památkou.

Smrk Bedřicha Smetany
Nedaleko elektrárny Čeňkova pila rostou tři mohutné smrky. Jeden z nich zde při své návštěvě roku 1867 zasadil skladatel Bedřich Smetana.

Vchynicko–tetovský plavební kanál
Významná technická památka, dílo schwarzenberského inženýra Josefa Rosenauera. Byl vybudován v letech 1799–1800 pro přepravu dřeva z tehdy nepřístupných lesních revírů v údolí Modravy. Kanál je 14,4 km dlouhý 4,5 m široký. Výškový rozdíl je 190 m. K plavení byl využíván do roku 1952. Kanál se dochoval ve velmi dobrém stavu, s původním vyzděním, dlážděným dnem a klenutými kamennými můstky.

Naučná stezka Povydří
Divoký skalnatý kaňon Vydry bývá označován jako jedno z nejkrásnějších a nejromantičtějších údolí u nás.
Naučná stezka začíná v osadě Antýgl (bývalý královácký dvorec s rekonstruovaným souborem typických šumavských staveb) a končí na Čeňkově Pile. Obě místa jsou dostupná autem i autobusem. Naučná stezka je 7 km dlouhá a je opatřena informačními panely.

ANNÍN

Osada při řece Otavě pod vrchem Mouřencem.
Sklárna
Založena již v 18. století. Nejdříve se proslavila italským růžovým sklem, později barevným sklem zdobeným plastickými nálepy květin. Roku 1934 se zde poprvé v Čechách tavilo sklo pomocí elektrického proudu. Dnes brusírna skla s možností exkurze, tel.: 721 573 000(prohlídky: po-pa  9:00-11:00 a 11:30-14:00).

Mouřenec (617 m  n. m.)

Na vrcholu, v místech zaniklé osady, stojí jeden z nejstarších kostelů v kraji. Jedná se o pozdně románský kostel sv. Mořice z 1. poloviny 13. století, upravovaný ve 14. a 15. století, v 18. století byla přistavěna barokní kaple. Na hřbitově je kostnice z 18. století. V roce 1992 proběhla rekonstrukce celého areálu.

SUŠICE

Muzeum Šumavy, foto: J. Šperl

Muzeum Šumavy
Bylo založeno roku 1880 a bylo prvním muzeem v Jihozápadních Čechách.
Stálé expozice: minulost horního Pootaví, sušický cínový poklad, měšťanský interiér z poloviny 19. století, kapucínská knihovna, šumavské sklářství a sušické sirkařství. 
Součástí expozice je od listopadu 2004 také Sušický mechanický betlém - jeden z největších mechanických betlémů v ČR, který zachycuje starobylá tradiční řemesla v půvabné šumavské krajině, významné šumavské památky a lidovou architekturu.
Otevřeno: květen - říjen (út - ne)

Kostely
Kostel sv. Václava – gotický kostel z poloviny 14. století, barokně byl přestavěn po velkém požáru města v roce 1707 a pseudogotické prvky pocházejí z přestavby v letech 1884-85. Sochy na oltáři jsou z roku 1659, náhrobní kamenné desky v kostelní dlažbě pochází z doby po roce 1560 a náleží místním šlechticům a měšťanům.
Kostel sv. Felixe a kapucínský klášter – byl založen z vůle císaře Ferdinanda III. roku 1654 pro posílení katolické víry. Ranně barokní stavba je bez jakékoliv architektonické výzdoby. Sluneční hodiny na jižní zdi kostela jsou z roku 1731.
Hřbitovní kostel Panny Marie – gotický kostel vystavěný v 1. polovině 14. století. V 15. století byla přistavěna Kabátovská kaple s hvězdovou klenbou. Vnitřní výzdoba kostela je z konce 16. století a barokní oltář z 18. století.

Významné architektonické památky na náměstí
Radnice (uprostřed náměstí) - dvoupatrová renesanční budova s 31 m vysokou pětipatrovou věží byla přestavěna po požáru roku 1707, z původní stavby se zachoval pouze kamenný renesanční portál vchodu, který je vestavěn do součastné stavby. V přízemí je zasazena kamenná deska, která až do roku 1856 byla v Klášterní bráně a její latinský nápis hlásá, že za panování krále Jana Lucemburského bylo roku 1322 město opevněno hradbami. Jedná se o jednu z nejstarších historických památek Sušice.
Kašna (uprostřed náměstí) - empírová kašna z poloviny 18. století. Nádrž kašny je čtvercová, an arozích a uprostřed boků jsou miotivy květů. Po kompletní rekonstrukci je od června 2005 opět funkční.

Bývalé gotické měšťanské domy
Voprchovský dům čp. 40 (dnes sídlo Muzea Šumavy) – základy domu pocházejí ze 14. století. Bývalé děkanství je dnes jednou z nejvzácnějších stavebních památek města a jedinečnou ukázkou gotického a renesančního stavitelství. I po renesační přestavbě zůstaly zachovány původní klenby, portál a štíty zadního traktu. Atypický renesanční štít získala budova v roce 1600 a je vysoký téměř jako vlastní stavba. 
Rozacínovský dům čp. 48 – průčelí bývalé lékárny je vyzdobeno renesačními sgrafity z roku 1600 a nad portálem fragmentem gotické výzdoby domu z počátku 16. století.
Krocínovský dům čp. 49 (známý hotel Fialka) – průčelí je zakončeno barokní balustrádovou atikou. 

Židovský hřbitov
Jeden z nejstarších židovských hřbitovů v Čechách. Nachází se mezi okružní komunikací a zbytky hradeb. Jedná se o poslední pozůstatek kdysi početné židovské komunity ve městě. Původně byl zřízen pod městským opevněním roku 1626 a rozšiřován v letech 1661, 1739, 1772 a 1810. V roce 1734 žilo ve městě 15 židovských rodin s 93 osobami, v roce 1860 již 300 osob. Přes kovovou mříž nainstalovanou v roce 1990 je možné vidět původní kamenné pomníky.

Vyhlídková místa
Svatobor (845 m n. m.)
Zalesněný vrch nad Sušicí je výraznou dominantou šumavského předhůří. Na vrcholu stojí 31,6 m vysoká rozhledna z roku 1934 a turistická chata z roku 1935 s možností občerstvení a ubytování. Celková výška rozhledny nad mořem činí 871 m (182 schodů) a je odtud krásný výhled na Šumavu. Přístup je možný pěšky (po červené turistické značce), na kole i autem.
www.svatobor.cz  

Kaple Anděla Strážce (552 m n. m.)
Kaple se nachází na vrchu Stráž. Ranně barokní kaple z let 1682-83 byla vystavěna na způsob poutnických kaplí kapucínským řádem. V roce 1735 byly přistavěny ambity a 4 nárožní kaple. V roce 1882 byla pseudorománsky přestavěna a současná podoba pochází z doby po přestavbě roku 1936. Je otevřena pouze při bohoslužbách konaných každý čtvrtek od června do srpna a o sušické pouti první neděli v září. Dnes je velmi oblíbeným vyhlídkovým místem, odkud je krásný výhled na celé město a okolí.

Žižkův vrch (618 m n. m.)
Na vrchu zaujme pozornost památník husitství – veliký kalich byl zde postaven roku 1924 na paměť pětistého výročí Žižkovi smrti. Hezký výhled na část Sušice.